Termeni și condiții generale

Ultima actualizare 30 septembrie 2020
Vă rugăm să citiți termenii și condițiile cu atenție înainte de a ne utiliza Serviciile.

Interpretări și definiții

Interpretări

Cuvintele ortografiate cu inițială majusculă dețin sensul definit în cadrul următoarelor condiții. Următoarele definiții vor deține același înțeles indiferent de utilizarea la plural sau la singular.

Definiții

În scopurile acestor Termeni și condiții:

  • Țara se referă la: România
  • Societatea (denumită drept „Societatea”, „Noi” sau „al nostru” în acest Contract) se referă la S.C. IQIT Outsourcing Consulting S.R.L., RO29889760, București, Sector 2, Str. Italiana Nr. 21, cod poștal 020974.
  • Dispozitiv reprezintă orice dispozitiv care poate accesa Serviciile, precum computer, telefon mobil sau o tabletă digitală.
  • Servicii se referă la pagina de internet flowit.ro
  • Termeni și condiții (denumite, de asemenea, „Termeni”) reprezintă acești Termeni și condiții care formează contractul integral între Dumneavoastră și Societate, cu referire la utilizarea Serviciilor.
  • Servicii terțe de Media socială reprezintă orice servicii sau conținuturi (inclusiv, date, informații, produse și servicii) furnizate de către un terț care ar putea fi afișat, incluse sau accesibilizate prin intermediul Serviciilor.
  • Pagina de internet se referă la flowit.ro, accesibil prin intermediul flowit.ro.
  • Dumneavoastră reprezintă accesarea sau utilizarea individuală a Serviciilor sau a entității juridice în numele căreia asemenea persoană accesează sau utilizează Serviciile, dacă este cazul.

 

Confirmare

Aceștia sunt Termenii și condițiile acre guvernează aceste Servicii și contractul care funcționează între Dumneavoastră și Societate. Acești Termeni și condiții stabilesc drepturile și obligațiile tuturor utilizatorilor referitoare la utilizarea Serviciilor.

Accesarea și utilizarea Serviciilor este condiționată de acceptarea de către Dumneavoastră a Termenilor și condițiilor și de conformarea la acestea.  Acești Termeni și condiții se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciile.

Prin accesarea Serviciilor, Dumneavoastră sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții, atunci nu puteți accesa Serviciile.

Afirmați că aveți peste 18 ani. Societatea nu permite acelora sub 18 ani să utilizeze Serviciile.

Accesarea și utilizarea Serviciilor este, de asemenea, condiționată de acceptarea de către Dumneavoastră a Politicii de confidențialitate și de conformarea la aceasta. Politica noastră de confidențialitate ne descrie politicile și procedurile referitoare la colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor Dumneavoastră cu caracter personal atunci când ne utilizați Aplicația sau Pagina de internet și vă comunică drepturile în legătură cu confidențialitatea și cum legea vă protejează. Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate cu atenție înainte de a ne utiliza Serviciile.

 

Legături către alte pagini de internet

Serviciile noastre pot conține link-uri către pagini de internet sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de către Societate.

Societatea nu deține controlul asupra acestora și nu își asumă vreo responsabilitate în legătură cu conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile aferente paginii de internet sau serviciilor unui terț. Confirmați și sunteți de acord suplimentar că Societatea nu va fi responsabilă, direct sau indirect, pentru orice prejudicii sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate în legătură cu utilizarea sau bazarea pe asemenea conținut, produse sau servicii disponibile pe sau prin oricare dintre aceste pagini de internet sau servicii.

Vă sfătuim să citiți Termenii și condițiile și Politicile de confidențialitate ale paginilor de internet și serviciilor terțe pe care le vizitați.

 

Rezilierea

Putem încheia sau suspenda imediat accesul Dumneavoastră, fără o notificare prealabilă și fără răspundere pentru orice motiv, inclusiv, nelimitativ, încălcarea de către Dumneavoastră, a acestor Termeni și condiții.

La reziliere, dreptul Dumneavoastră de utilizare a Serviciilor va înceta imediat.

 

Limitarea răspunderii

În nicio situație, nici Societatea, și nici furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru prejudiciile speciale, incidente, indirecte sau pe cale de consecință (inclusiv, nelimitativ, prejudiciile cauzate de pierderea de profituri, pierderea de date sau alte informații, pentru întreruperea afacerii, pentru vătămări corporale, pierderea confidențialității care decurge din utilizarea sau imposibilitatea utilizării Serviciilor, a software-lor sau hardware-urilor terților utilizate cu Serviciile sau, în oricare alt mode, în legătură cu furnizarea acestor Termeni).

 

„CUM ESTE” și „CUM ESTE DISPONBIL”

Serviciile vă sunt furnizate după „cum sunt” și după „cum sunt disponibile” și cu toate defectele fără vreun fel de garanție. În măsura maximă permisă de legea în vigoare, Societatea, în numele propriu sau al afiliaților săi și al furnizorilor de licențe și prestatorilor săi sau ale afiliaților, renunță la orice garanții, directe, implicite, statutare sau de orice alt fel, în legătură cu Serviciile, inclusiv toate garanțiile de vânzare, adecvare sau pentru un anumit scop, titlul și neîncălcarea, și garanțiile care pot decurge din tranzacționare, prestare, utilizare sau practici comerciale. Fără limitare la cele exprimate mai sus, Societatea nu furnizează vreun fel de garanție și nici nu face vreun fel de reprezentare în aceste sens, prin care Serviciile îndeplinesc specificațiile Dumneavoastră, obțin rezultate anticipate, sunt compatibile sau funcționează împreună cu alte software, aplicații, sisteme sau servicii, funcționează fără întreruperi, îndeplinesc anumite performanțe sau standardele de fiabilitate sau sunt fără erori sau defecte sau acestea vor fi rectificate.

Fără limitare la cele exprimate mai sus, nici Societatea, și nici niciunul dintre furnizorii Societății nu fac vreo reprezentare și nu oferă vreo garanție de niciun fel, expresă sau implicită:  (i) despre operaționalitatea sau disponibilitatea Serviciilor sau a informațiilor, conținutului și materialelor sau produselor incluse în acestea; (ii) despre neîntreruperea Serviciilor sau lipsa erorilor din acestea; (iii) despre exactitatea și fiabilitatea sau actualitatea informațiilor sau a conținuturilor furnizate prin intermediul Serviciilor; sau (iv) despre lipsa de viruși, scripturi, troieni, worm, malware, timebomb sau alte componente dăunătoare din Serviciile, serverele, conținuturile sau e-mailurile trimise de către Societate sau în numele acesteia.

 

Legea aplicabilă

Legislația din Țară, excluzând conflictele legislative, va guverna acești Termeni, utilizarea de către Dumneavoastră și Serviciile. Utilizarea Serviciilor de către Dumneavoastră se va supune, de asemenea, altor legi locale, statale, naționale sau internaționale.

 

Soluționarea litigiilor

Dacă aveți vreun interes sau vreun litigiu în legătură cu Serviciile, sunteți de acord ca mai întâi să încercați rezolvarea litigiului informal, prin contactarea Societății.

 

Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană (UE)

Dacă sunteți un consumator din Uniunea Europeană, veți beneficia de prevederile obligatorii ale legislației din țara în care aveți domiciliul.

 

Conformitatea juridică cu Statele Unite ale Americii

Ne garantați că (i) nu sunteți localizat într-o țară care se supune unui embargo impus de Statele Unite ale Americii sau care a fost indicată de Statele Unite ale Americii drept stat care „sprijină acțiunile de terorism” și (ii) nu sunteți enumerat în lista guvernamentală a Statelor Unite ale Americii referitoare la terții cu interdicții sau restricții.

 

Nulitatea parțială și renunțarea

Nulitatea parțială

Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni este neimplementabil sau invalidat, asemenea prevedere va fi modificată și interpretată pentru a îndeplini obiectivele acelei prevederi în cel mai ridicat grad posibil în cadrul legislației aplicabile, iar prevederile rămase vor continua să fie valabile și vor produce efecte.

Renunțarea

Cu excepția prevederilor de aici, neexercitarea unui drept sau nesolicitarea îndeplinirii unei obligații din cadrul Termenilor nu va afecta capacitatea unei părți de a exercitarea unui asemenea drept sau îndeplinirea unei obligații la orice moment ulterior, iar renunțarea în raport cu o încălcare nu va fi interpretată drept o renunțarea în raport cu o încălcare ulterioară.

 

Interpretarea traducerii

Acești Termeni și condiții ar putea fi traduși în cazul în care vi i-am trimis prin intermediul Serviciile noastre. Sunteți de acord ca textul original în Engleză să prevaleze în cazul unui litigiu.

 

Modificările acestor Termeni și condiții

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment, după voință proprie. Dacă revizuirea are caracter material, vom depune eforturi rezonabile pentru a furniza, cu cel puțin 30 de zile înainte, orice termeni noi care întră în vigoare. Ce reprezintă modificare materială va fi stabilit în conformitate cu voința noastră.

Prin continuarea accesării sau utilizării Serviciilor noastre după ce revizuirile intră în vigoare, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți.  Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, fie în totalitate, fie parțial, vă rugăm să încetați să ne utilizați pagina de internet sau Serviciile.

 

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări referitoare la Termenii și condiții, ne puteți contacta:

  • prin e-mail: contact@flowbyte.ro